Menu
 • Dutch
 • English
 • German
 • Polish
 • French
 • Spanish
 • Italian
 • Czech

Otevírací doba

 • pondelí až ctvrtek od 06:00 do 22:00 hod
 • pátek od 06:00 do 21:00 hod
 • sobota od 08:00 do 13:00 hod
V prípade potreby muže firma Claessen Tankcleaning Venlo BV - po telefonické dohode – provést cištení i mimo uvedené hodiny.

ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ

Firma Claessen Tankcleaning Venlo BV bere ohled na životní prostredí a rídí se platnými ekologickými normami. Odpadní vodu vzniklou pri cištení biologicky zpracovává ve vlastní moderní cisticce.o ISO 14001 2015.pdf